Portfolio

Hobbs House

Size
4,600 Square Feet
Designer
Flashhouse
Builder
Flashhouse

Benson

Size
4,200 Square Feet
Designer
Flashhouse
Builder
Flashhouse

Shawnigan House

Size
2,200 Square Feet
Designer
Flashhouse
Builder
Flashhouse

Tudor

Size
3,600 Square Feet
Designer
Flashhouse
Builder
Flashhouse

Norfolk House

Size
4,200 Square Feet
Designer
Flashhouse
Builder
Flashhouse

Willow

Size
3,000 Square Feet
Designer
Flashhouse
Builder
Flashhouse

Artbox

Size
4,100 Square Feet
Designer
Flashhouse

Woodlawn

Size
4,600 Square Feet
Designer
Flashhouse
Builder
Flashhouse